Program


Välkommen till årets Stiftelsekonferens!

”Wir schaffen das!”

Vi klarar det! utropade förbundskansler Angela Merkel, bara veckor innan den tyska migrationspolitiken lades om helt. Det är ett uttalande som lika gärna hade kunnat komma från den brittiske utrikesministern Boris Johnson, dagarna efter folkomröstningen.

Sällan har väl så stora beslut präglats av så tvära kast som de senaste åren. Sällan har väl politikerna framstått som så oförberedda på konsekvenserna. Och sällan har väl besluten betytt så mycket.

I år går Stiftelsen Fritt Näringslivs stora idékonferens av stapeln i Berlin, Europas okrönta huvudstad.  Det finns många anledningar för oss att samlas i EU:s viktigaste land, under den höst som följer på Storbritanniens beslut om Brexit. Den europeiska flyktingkrisen har i stor utsträckning varit en tysk kris. Tyskland står inför ett parlamentsval 2017 som kan bli det mest dramatiska sedan återföreningen. Det är ett val som kommer att påverka hela vår kontinent.

Men inte minst är de tyska erfarenheterna av stor betydelse för Sverige. Tyskland är naturligtvis en viktig marknad. Men Tyskland är också ett land som vi ofta vänder oss till för policyinspiration: ofta som förebild, inte minst på arbetsmarknadsområdet- men också som skräckexempel, som inom energipolitiken. Framförallt är det dock ett land som speglar de fundamentala principiella och ideologiska vägval som den svenska borgerligheten nu står inför.

Både Tyskland och Sverige har haft ett komplicerat förhållande till idén om en nationell gemenskap, ett förhållande som den pågående flyktingkrisen har förändrat i grunden. Båda länderna brottas med frågeställningar om den populistiska utmaningen ska hanteras genom ett närmande eller ett avvisande av de frågeställningar som de nya rörelserna har tvingat upp på agendan. Och i båda länderna kan man fråga sig om det inte finns risk för att den nya nationalistiska retoriken också på lite sikt kan komma att få ett genomslag i den ekonomiska politiken: till förfång för frihandel, entreprenörskap och innovation.

Så frågan är: hur frigöra all den välståndsbringande utvecklingskraft som regleringar och företagsfientlig politik dämpar, samtidigt som ”globaliseringens förlorare” allt mer dominerar som förklaringsmodell till de hot som det öppna samhället ställs inför? Är det våldsmonopol eller civilsamhälle som bär upp de värderingar som utgör vår civilisation och kultursfär? Hur ser förhållandet ut mellan marknad och mångfald?

Årets konferens tar, sin vana trogen, upp flera av de riktigt stora frågorna. Med oss har vi några av de skarpaste hjärnorna, de mest provocerande perspektiven och den samtalskultur som gör Stiftelsekonferensen till en av årets verkliga höjdpunkter.

Varmt välkommen till Berlin!

Karin Svanborg-Sjövall