Frihandelns framtid

St. Olofs kapell 17 oktober 2017 13.30 - 14.30

Bookmark and Share

Leif Östling
PM Nilsson
Lars Trägårdh
Lydia Wålsten

Världshandeln minskar som andel av BNP och den anglosaxiska marknadsliberala axeln skakar med Trump i Vita huset och det brittiska EU-utträdet. Samtidigt flyttar andra aspirerande stormakter som Kina fram sina positioner och hävdar ledarskap för nya stora avtal med andra utgångspunkter.

De ekonomiska argumenten för frihandel är fortsatt överväldigande. Politiskt har frihandelsfrågorna dock ändrat karaktär, och tjänstesektorns växande andel av exporten innebär både nya möjligheter, och nya utmaningar för såväl kritiker som förespråkare.

Hur ska attackerna på företagens och entreprenörernas möjligheter att expandera utanför sina hemländer hanteras? Finns en social problematik kopplad till specialisering och fritt handelsutbyte, och vems ansvar är det att motverka den?

Moderator: Lydia Wålsten