Huvudtalare: Björn Wahlroos – Har kapitalismen förlorat sin mojo?

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 2016-10-20 1:30 pm - 3:00 pm

Bookmark and Share

Björn Wahlroos
Fredrik Erixon
Lena Apler
Pernilla Ström

Håller kapitalismen på att bli gammal? Allt mer riskaversiv och allt mindre innovativ? Eller är omvandlingstrycket nu så hisnande att kapitalismens kreativa förstörelse snarare behöver dämpas om inte globaliseringens förlorare fullständigt ska vända marknadsekonomin ryggen?

Björn Wahlroos, en av Nordens främsta finansmän och intellektuella, ställer frågan om hur det egentligen står till med den moderna kapitalismen. Hur fria är egentligen våra marknader?  Vilken roll kan en entreprenör spela på marknader som är så hårt reglerade som finansindustrin?

Efter Wahlroos föredrag kommer frågeställningarna att kommenteras och diskuteras vidare av Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan Ecipe och Lena Apler, vd på Collectum bank. Erixon, som i höst kommer ut med boken The Innovation Illusion: How so Little is Created by So Many Working So Hard anser att trenden mot ett ökande institutionellt ägande håller på att ta innovationskraften ur marknadsekonomin.  Erixon får sällskap av Lena Apler, själv en nydanande entreprenör, som framgångsrikt lyckats med det många andra har misslyckats med: att starta ett företag som från start har lyckats konkurrera med de stora jättarna på finansmarknaden.

Passet modereras av Pernilla Ström.