Hur påverkar folkvandringen välfärdsstatens politiska kultur på sikt?

St. Olofs Chapel 17 oktober 2017 10.30 - 11.30

Bookmark and Share

Håkan Boström
Johanna Möllerström

Hur påverkar invandring viljan till ekonomisk omfördelning i länder med stora välfärdsstater? Är den svenska välfärdsstaten en produkt av en svensk kultur, eller är välfärdsstaten i sig kulturskapande? Och är det en naturlag att breda invandrargrupper idag i mycket stor utsträckning röstar på vänsterpartierna?  I den här paneldiskussionen vidgar vi debatten till de mer långsiktiga konsekvenserna av en utomeuropeisk invandring, från de mer omedelbara konsekvenserna på arbetsmarknad och nationalräkenskaper.