Huvudtalare: Christian Welzel – Freedom Rising

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 2016-10-19 4:00 pm - 5:00 pm

Bookmark and Share

Christian Welzel

År 2016 har beskrivits som ett annus horribilis, präglat av flyktingkatastrofer, Brexit, populistiska framgångar och Turkiets allt mer troliga återgång till diktatur. I en sådan kontext är statsvetaren Christian Welzels prisbelönta bok Freedom Rising – Human Rising and the Quest for Empowerment (2014) ett avvikande,  och för många kanske provocerande, verk. Welzel avvisar inte de utmaningar som den liberala demokratin ställs inför, men visar med häpnadsväckande detaljerad empiri att vi också har anledning att känna förtröstan. Med hjälp av makrodata från World Value Survey slår han fast att kollektiva och individuella frihetsanspråk inte alls är begränsade till västvärlden. Welzel ger sig in i flera av vår tids stora intellektuella debatter och argumenterar emot den allt mer vedertagna idén att demokratiska värderingar bärs upp av institutioner – det omvända förhållandet gäller, enligt Welzel- liksom idén om att den postmateriella individualismen reducerar rika länders sociala kapital.

Christian Welzel är professor i statsvetenskap vid  Leuphana University of Lüneburg  och är forskningschef vid World Value Surveys.