Janan Ganesh: Konservatism och kosmopolitism: slutet på en epok?

St. Olofs kapell 18 oktober 2017 09.00 - 09.40

Bookmark and Share

Janan Ganesh
Thomas Engström

När Theresa May valdes till premiärminister duggade liknelserna med Thatcher tätt. Ett år senare har May uttryckligen tagit avstånd från många av partiets marknadsliberala traditioner och styrt in sitt parti på en nationalistisk och dirigistisk linje, delvis i uttalat syfte att återknyta till väljare som känt sig övergivna av de politiska eliterna.

Hittills har den den nya konservativa linjen varit mycket framgångsrik. Stödet för regeringen är rekordstarkt och huvudfienden, socialdemokraterna, tycks på väg att utraderas när allt fler av deras väljare vänder sig till May istället. Men vad innebär detta vägval på olika policyområden? För London, en av världens mest kosmopolitiska städer?