Marknad och mångfald

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 2016-10-20 10:45 am - 12:00 pm

Bookmark and Share

Lena Andersson
Alice Teodorescu
Roland Poirier Martinsson
Andreas Johansson Heinö

Åsiktskonkurrens och pluralism är en förutsättning för såväl fungerande marknader som en fungerande stat. Samtidigt krävs både gemensamma regler och ett visst mått av ömsesidig tillit för att såväl folkstyre som kapitalism ska fungera.

Under året har definitionen av svenskhet utkristalliserats som en viktig politisk konflikt och parallellt har integrationsdebatten rört sig allt längre ifrån ett mångkultur- till ett assimilationsperspektiv. Finns det risk för att ett tilltagande nationalistiskt perspektiv spiller över också på den ekonomiska politiken?

I denna panel kommer författaren Lena Andersson, politiska redaktören Alice Teodorescu och filosofen Roland Poirier Martinsson att ta sig an frågan om hur mycket mångfald – och hur mycket likhet – som krävs för att kunna bevara och försvara det öppna samhället och fria marknader.