Så vill partierna öka den ekonomiska friheten i Sverige

St. Olofs kapell 18 oktober 2017 10.00 - 11.00

Bookmark and Share

Emil Källström
Mats Persson
Jakob Forssmed
Jacob Lundberg
Erik Bengtzboe

Sverige tillhör de länder som har den högsta andelen offentliga utgifter som andel av BNP i Europa. Måste det vara så? I den här debatten får Alliansens talespersoner förklara hur de vill underlätta för entreprenörskap och minskat offentligt beroende till valet 2018, och på längre sikt.

Moderator: Jacob Lundberg.