Social rörlighet: marknadsekonomiska lärdomar om fattigdomsbekämpning för hemmabruk

St. Olofs Chapel 17 oktober 2017 15 - 16

Bookmark and Share

Dan Olofsson

Under lång tid har det marknadsliberala försvaret för globalisering varit baserat på att kapitalismen har lyft – och fortsätter att lyfta – miljontals människor ur fattigdom. Det argumentet är lika giltigt idag, men tänk om det finns lärdomar från fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländer som vi kan använda bland de mest marginaliserade i våra egna samhällen? Vilka hinder står i vägen för socioekonomiskt utsatta att lyfta sig ur sin situation? Kan mikrolån fungera i våra förorter? Hur ger vi fattiga agens i välfärdsstaten?