Vinstens betydelse för fattigdomsbekämpning

St. Olofs kapell 17 oktober 2017 10.30 - 11.30

Bookmark and Share

Dan Olofsson
Benjamin Dousa
Tove Lifvendahl

Hur påverkar vinstmotivet projekt som syftar till att lyfta utsatta personer? Kan entreprenörskap vända en utveckling som politiken inte rår på? Och vad händer när den informella ekonomins institutioner tränger ut de offentliga? Hör en av Sveriges mest profilerade entreprenörer diskutera med en ung politisk ledare, om vad förortsbor behöver för att återta makten över sina liv och lokalsamhällen.

Hör Dan Olofsson, entreprenör, företagsledare och filantrop diskutera sina erfarenheter från Uppstart Malmö, en stiftelse som hjälper företag att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden med Benjamin Dousa, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet och författare till den kommande Timbroboken Snöflingorna faller över Husby.

Moderator: Tove Lifvendahl