Ulf Kristersson: Så blir Sverige framgångsrikt i den nya internationaliseringen

17 oktober 2017 11.45 - 12.15

Bookmark and Share

Ulf Kristersson

En “kravfylld öppenhet” var ett återkommande stridsrop i det tal som Ulf Kristersson höll på Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen. En allt mer inåtblickande debatt pågår samtidigt som teknikutveckling och global konkurrensens påverkar såväl medborgare som företag i större utsträckning än någonsin tidigare. Hur behöver Sverige rustas för att både ta tillvara de enorma möjligheter som erbjuds och hantera de konflikter som uppstår?

Moderator: Karin Svanborg-Sjövall.